Udvikling af medarbejdere og ledere

Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det er noget, som ledere og medarbejdere må pleje og værne om i fællesskab. Begge parter har brug for udvikling – men kan også komme i situationer, hvor der er brug for en særlig indsats.

Jeg kan tilbyde bistand inden for følgende områder:

Coaching – til ledere og medarbejdere med stresssymptomer

 • At holde fokus på muligheder og ikke problemer
 • Få opmærksomhed på deres egne arbejdsmønstre
 • At få ”ligevægt” mellem arbejde og privatliv
 • At tilvejebringe nye strategiplaner og handlemuligheder

Udvikling af personalegrupper

 • Oplæg til værdiarbejde
 • Procesforløb med personalegrupper
 • Udvikle en fælles pædagogik

Konflikthåndtering i personalegrupper

 • Etiske spilleregler
 • Anerkendende tilgang
 • Fælles kultur

Terapi – medarbejder med personlige problemer

 • Egen terapi

Terapi – familier med problemer

 • Familieterapi med alle i familien
 • Egen terapi med enkelte af familiens medlemmer

Vi har siden 2008 haft fast aftale med Gitte som en del af den vifte vi kan gøre brug af, når medarbejdere oplever større eller mindre kriser i deres arbejds- eller privatliv, – og det er vi meget tilfredse med. Medarbejderne giver positive tilbagemeldinger.

Henrik Dahl, Centerleder

Psykoterapeut, Gitte Holmen