Stress

Stress kan ofte gå ud over evnen til at fungere i hverdagen og have mange ubehagelige, uhensigtsmæssige og hæmmende symptomer.

I terapi hos mig arbejder jeg ud fra den nyeste viden om stress og nervesystemet. Jeg anskuer stress helhedsorienteret, hvilket vil sige, at jeg både har fokus på stressens kropslige som mentale udtryk.

Du vil i min terapi få indsigt i, hvilke faktorer og situationer, der er stressudløsende for dig. Ud fra dine problematikker og dine behov, vil vi arbejde med fokus på dine reaktions- og handlemønstre.

Opmærksomheden vil gøre dig i stand til bedre at håndtere såvel din akutte stresstilstand, som stressudløsende faktorer og situationer i dit liv fremover.

Du vil få nye indsigter og handlemåder – netop for at undgå eller imødegå de situationer på arbejde og i dit privatliv, der er stressudløsende for dig.

Vi har siden 2008 haft fast aftale med Gitte som en del af den vifte vi kan gøre brug af, når medarbejdere oplever større eller mindre kriser i deres arbejds- eller privatliv, – og det er vi meget tilfredse med. Medarbejderne giver positive tilbagemeldinger.

Henrik Dahl, Centerleder

Psykoterapeut, Gitte Holmen