Samarbejde og konflikter

Jeg yder konsulentbistand til såvel private som offentlige organisationer, for at udvikle samt fastholde en konstruktiv udvikling i organisationen.

En dynamisk arbejdsplads består af medarbejdere og ledere i udvikling.

Men hvor mennesker indgår samarbejdsrelationer, kan der opstå uenigheder og samarbejdsproblemer.

Som leder gennem 20 år og uddannet psykoterapeut har jeg både praktisk erfaring og stor indsigt i at løse samarbejdsproblemer. Via samtaler med både personalegrupper og ledere vil jeg kunne hjælpe med at løse samarbejdsproblematikker samt tilføre arbejdspladsen ny energi.

Jeg har blandt andet stor erfaring i arbejde med:

Udvikling i personalegrupper

  • Procesforløb med personalegrupper.
  • Oplæg til værdi arbejde, organisationens værdigrundlag.
  • Fælles opfattelse af værdinormer.
  • Udvikling af fælles kultur.

Konflikthåndtering i personalegrupper

  • Etiske spilleregler.
  • Anerkendende tilgang.

Lederudvikling

  • Din personlige lederstil.
  • Personaleledelse.
  • Anerkendende ledelse.
  • Nye vinkler og muligheder.

Udvikling af medarbejdere og ledere

Vi har siden 2008 haft fast aftale med Gitte som en del af den vifte vi kan gøre brug af, når medarbejdere oplever større eller mindre kriser i deres arbejds- eller privatliv, – og det er vi meget tilfredse med. Medarbejderne giver positive tilbagemeldinger.

Henrik Dahl, Centerleder

Psykoterapeut, Gitte Holmen