Familieterapi

Samtaler med en familieterapeut kan være det første skridt til en bedre trivsel og hverdag for familien.

Det kan være en stor og til tider overvældende udfordring at være i en familie med voksne, unge og børn.

Som familieterapeut tilbyder jeg samtaler, hvor jeg tager udgangspunkt i dine/jeres aktuelle familiemæssige udfordringer for derved at afdække, hvad du/I måske har brug for.

Jeg kan præsentere jer for nye vinkler på jeres familieproblematik, som vil gøre dig/jer i stand til at se og forstå jeres familie i et andet perspektiv, hvilket vil sætte jer i stand til at handle anderledes.

Første samtale er som regel uden deltagelse af barnet/børnene. Herefter er det muligt at komme til samtaler alene, som par eller hele familien. Derudover kan andre relevante personer deltage, hvis det findes hensigtsmæssigt.

Samtalerne kan foregå i min klinik eller hjemme hos jer. Varighed af samtalerne er 1 time ved enesamtaler, 1½ time ved par og familiesamtaler. Intervallet mellem de enkelte samtaler aftales løbende. Der er tavshedspligt og fortrolighed omkring samtalerne.

Udfordringerne kan være mange

  • Hvordan griber vi rollen som forældre an?
  • Hvordan griber vi opdragelsen af barnet/børnene an?
  • Hvordan griber jeg rollen som enlig mor eller far an?
  • Hvordan håndterer vi rollerne i vores sammenbragte familie?
  • Hvordan takler vi teenagerne?
  • Hvordan kommer vi videre, når barnet/børnene mistrives?
  • Hvordan håndterer vi konflikter i vores familie?

Gitte Holmen formår at etablere en troværdig kontakt med dyb respekt for familien og dennes udfordringer. Hun danner sig hurtigt et overblik. I tæt samarbejde med familien bruger Gitte sin faglighed og forskellige metoder til at familien får nye indsigter, ændrer mønstre og hermed tilegner sig andre handlemuligheder som udvikler og øger trivslen i familien. Hun varetager komplekse længerevarende forløb, samt kortvarige indsatser, hvor hun altid har fokus på familebehandlingens muligheder samt begrænsninger og tager ansvar herfor.

Leder af Familiehuset Børnespecialcenter 1 – Pia Moustgaard

Psykoterapeut, Gitte Holmen